एक संघ व्यवस्था, आत्म-व्यवस्थित संलग्न, (संघ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था)

हामी पूरा छैन सबै समय, तर हामी भाग मा सार्वजनिक घटनाहरू (सहित) वा व्यवस्था एक सार्वजनिक बैठक स्थान छ । यी क्षण आदर्श हो माथि पूरा गर्न हामीलाई साथ, हामी विज्ञापन को एक किसिम मा अनलाइन (एजेन्डा-मुक्त) साथै हाम्रो आफ्नै क्यालेन्डर छ । तपाईं प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने संलग्न संघ (पनि एक कम डिग्री), तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, यो उपयुक्त हुन सक्छ हामीलाई सामेल गर्न मा या त एक एजी (हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो कसरी जान्छ, वा केहि प्रदान गर्न), वा एक बैठक को एक को हाम्रो काम समूह छ ।

About