क्लारा — केटी देखि फ्रान्स, कामना पूरा गर्न सुपरस्टार जस्टिन बीबर । उनको इच्छा साँचो आए पेरिस गर्दा जस्टिन थियो भ्रमण । धन बनाउन-एक-इच्छा अन्तर्राष्ट्रिय वा यसको सम्बद्ध कुनै पनि केवल लाभ बनाउन-एक-इच्छा अन्तर्राष्ट्रिय वा यसको सम्बद्ध र छोराछोरीलाई हामी सेवा संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहिर र यसको इलाकामा छ ।

About