हाम्रो साइट को पहिलो डेटिङ साइट को इन्टरनेट प्रयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण को चयन मा एक जोडी छ । प्रणाली मिल्दोजुल्दो आधारित व्यक्तित्व विशेषताहरु कि आकार मनोवैज्ञानिक चित्र र दिने सबैभन्दा पूर्ण विचार प्रयोगकर्ता बारेमा छ । हाम्रो विधि मा आधारित छ, संसारको अनुभव को इन्टरनेट डेटिङ, जो उत्पादन थियो हजारौं परिवार छ ।

About