यो मानिसको विचार छ

द्वारा प्रमाणित प्रोफेसर

प्रतिक्रिया मा, जुन यो उमेर को पन्ध्र वर्ष । टेलिभिजन पाहुना बर्नार्ड धुरी देखेर, एक मौका लागि एक लेखक प्रकट गर्न दुवै पक्षलाई आफ्नो काम र आफ्नो व्यक्तित्व थियो, परंपरागत आफ्नो अतिथि को एक संस्करण आफ्नै देखि व्युत्पन्न मानिसको विचार को अन्त मा शो संस्कृति शोरबा. द्वारा प्रेरित बर्नार्ड धुरी, जेम्स, पाहुना को टिभी शो, पेश ताराहरू को ठूलो स्क्रीन को अमेरिकी संस्करण फेरि देखि छाँटकाँट प्रश्नावली.

थिएन बारम्बार ठीक प्रश्नावली मूल अंग्रेजी । साथै अनुवाद, यो अलग प्रश्नहरू, उपेक्षा र केही जोडी अरूलाई

About