submit


सयौं सुन्दर बालिका संसारको वरिपरि फिलिम र प्रसारण आफ्नो खाली. केही जीवित आफ्नो दैनिक जीवनमा अगाडि कैम स्वीकार, अरूलाई जबकि आर ताजा देखाउन । बुरा चयन गर्न तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ देख्न आज! सबै कुरा सजिलो संग अपरिचित । हुन-तपाईं- मलाई वा कुनै एक अरू, यो तपाईं सम्म छ. एम मलाई सबैभन्दा अविश्वसनीय सुन्दरता मा तीव्र अगाडि बसेर उनको कैम आधिकारिक घोषणा गर्न खुसी हुनेछन् तपाईं कुरा

About