नमस्ते होली

पछि म बुझे थियो, धेरै विवाहित । एक

त्यसैले, के गर्छ? मलाई लाग्छ मिलान राम्रो छ, यो आदर ।

About