पूरा गर्न मानिस उनको जीवन, वा कम से कम एक सुन्दर मान्छे, तपाईं हुनुपर्छ मा राम्रो मनोभाव छ । सुरु गरेर आफैलाई मायालु भएको, आफैलाई भरोसा र महसुस भनेर हाम्रो अर्को विजय को धेरै हुनेछ मौका हामी छ

About