यो मुद्दा सेट हरेक दिन दर्जनौं इन्टरनेट प्रयोगकर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ हटाउन आफ्नो लजाउने गर्न प्रयास गर्न, अन्तमा संग प्राप्त कसैले नेटवर्क मार्फत छ । निस्सन्देह, यो सजिलो छ

About