नमस्कार गर्नुपर्छ, हामी भन्न:»तपाईं पूरा गर्नेछ मलाई मदत गर्नुहोस् ।»वा»तपाईं पूरा गर्नेछ मलाई मदत गर्नुहोस् ।», तपाईं गासयो मलाई मदत गर्नेछ भने तपाईं प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् मा शब्दद्वारा काट.

छैन सधैं प्रदान क्रिया संग अघिल्लो शब्द छ । मा लग प्रयोगकर्ता नाम वा ई-मेल पासवर्ड भूल पासवर्ड दर्ता प्रयोगकर्ता नाम ई-मेल पासवर्ड पुन: प्रविष्ट आफ्नो पासवर्ड जडान गर्न दर्ता गरेर, तपाईं सहमत अवस्था अनुरूप गर्न को प्रयोग हाम्रो साइट को छ । तपाईंलाई थाहा छैन भने कसरी तर्जुमा गर्न आफ्नो प्रश्न मा, एक उदाहरण («म»वा»म हुनेछ»).

यो प्रश्न, रूपमा»अनुबंध»वा»संयोजन», परिवर्तन गरिनेछ द्वारा एक मध्यस्थकर्ता

About