submit


09.2017: मा गिरावट को लोकप्रियता यो साइट मा पालन 2016 र 2017 मा, यो प्रवृत्ति छ. कुल मा सेप्टेम्बर 2017 पृष्ठ 24 डेटिङ को प्रयोगकर्ता देखि फ्रान्स आए 2.8 मिलियन पटक (विरुद्ध को 3.37 लाख अक्टोबर 2016 मा). गिरावट को चासो मा स्रोत स्पष्ट छन् ।

तर बावजुद, यी, सदस्यहरु को हाम्रो «शीर्ष 10» अझै पनि योग्य एक अलग कहानी बारे आफैलाई ।

हाम्रो साइट रूपमा नै स्थिति, यो «पहिलो सभ्य» मुक्त डेटिङ साइट छन् ।

About