submit


क्लिक गर्नुहोस् उपकरण मेनु. एस भिडियो डेटिङ इन्टरनेट विकल्पहरू. मा क्लिक ट्याब. गरे को सामग्रीहरू सम्म बुरा पुग्न पटकथा खण्ड । अन्तर्गत ‘सक्रिय पटकथा’, एस भिडियो, फिर्ता डेटिङ गर्न विकल्प तीव्र छ । क्लिक गर्नुहोस् ठीक बटन । भने एक ट्रेक को पुष्टि देखिन्छ, क्लिक हो बटन. क्लिक गर्नुहोस् उपकरण मेनु. एस भिडियो डेटिङ विकल्प । क्लिक गर्नुहोस् सामग्री ट्याब. जाँच जाभा स्क्रिप्ट सक्षम पार्नुहोस् बक्स छ । क्लिक गर्नुहोस् ठीक बटन । खुला सफारी मेनु । जाँच जाभा स्क्रिप्ट सक्षम पार्नुहोस् बक्स छ ।

About