submit


त्यहाँ दुई तरिकामा प्रयोग गर्न नेटवर्क: मुक्त र भुक्तानी । दोस्रो गर्न अनुमति दिन्छ अध्ययन केवल दुई भाषाहरू र छैन भन्दा बढी 500 प्रविष्टिहरू मा. मा भुक्तानी सामग्री को असीमित नम्बर स्थान र भाषा, र एक नै समय मा तपाईं फोटोहरू अपलोड गर्न सक्छन्, टिप्पणी पोस्ट मा एक ग्राफिकल ढाँचा ।

About