सामाजिक सञ्जाल एकतामा बाँध्ने मान्छे देखि देशहरुमा र भाषा अध्ययन गर्न । विचार को वेबसाइट सरल छ: यो प्रयोगकर्ता लेख्छन् एक वाक्यांश वा पोस्ट मा भाषा अध्ययन, र देशी भाषा परीक्षण र मरम्मत आवाज, व्याकरण र हिज्जे त्रुटिहरू, कुनै पनि भने

About