तपाईं को कहिल्यै सुनेका गर्नुभएको च्याट भावनाहरु त्यसपछि तपाईं गर्नै पर्छ जीवित मा एक गुफा छ । यो एक साइट छ दिन्छ कि तपाईं मान्छे देख्न गरेर

तर राम्रो चेतावनी, यो त बारम्बार छैन रूपमा

बढी संभावना हेर्न ठूलो दाढी वाला को प्रक्रिया मा पलिश छ ।

About