सेवा»एसएमएस च्याट»गर्न अनुमति हुनेछ चाँडै एक साथी पाउन थप संचार लागि एसएमएस मार्फत छ ।

संचार अज्ञात छ, त्यसैले मा निःशुल्क च्याट कुनै डर कष्टप्रद कल वा

आफ्नो फोन नम्बर ज्ञात हुनेछैन, त्यसैले, खुलासा गर्न आफ्नो गुप्त, तपाईं मात्र चुनाव हुन चाहन्छन् भने.

असक्षम सेवा निःशुल्क छ, सबै एसएमएस र वेब अनुरोध चार्ज छैन.

प्रयोग को सदस्यता प्रदान गरेर सदस्यता शुल्क — सेन्ट एक दिन ।

सेवा को लागि उपलब्ध छैन जडान र सरुवा.

च्याट गर्न अवस्थित ग्राहकहरु माध्यम पठाउन एसएमएस संख्या

About